×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Bevolking
Info Contact

Regie voor Grondbeleid

Procedure om in aanmerking te komen voor een woning van de Regie voor Grondbeleid

Inschrijven op de kandidatuurslijst voor het verkrijgen van een woning. Meer informatie staat in het reglement inzake toekenning van woningen van de Regie voor Grondbeleid.

Bij inschrijving moet u volgende documenten voorleggen:

  • Aanslagbiljet of een ander document waaruit de vermogenssituatie van de kandidaat blijkt
  • Identiteitsdocumenten
  • Bewijs van inkomsten (loonfiche of werkloosheid / OCMW)

Je kunt je inschrijven door naar de kantoren van de Regie voor Grondbeleid te gaan of gedurende de permanentie dat op dinsdagmiddag in het stadhuis wordt gehouden.

Een woordje over de Regie voor Grondbeleid

Dankzij de aankoop en renovaties van tal van panden de afgelopen jaren gaat de Regie er prat op meer dan 950 woningen te verhuren aan lagere prijzen dan die op de private huurmarkt. Daarmee is ze ook één van de grootste Regies van het land. Sinds 2006 heeft de Regie 200 woningen aangekocht.

De huurprijzen van de woningen van de Regie worden bepaald op basis van het SVK-rooster van huurprijzen, vastgelegd door de reglementering van het Brussels Gewest. Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke woning moet je aan een aantal door het Reglement inzake toekenning van woningen bepaalde criteria voldoen: minstens 18 jaar zijn, in België geen eigenaar zijn van vastgoed dat als woning is bestemd en over een jaarlijks belastbaar inkomen beschikken dat onder een bepaald bedrag zit (40.000 EUR voor een alleenstaande en 70.000 EUR voor een gezin).

Contact
Verantwoordelijke
Frédéric MORLEGHEM