×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Dagelijks
Info

Autoluwe wijk «VoorpleinEN»


Context

In het kader van het Gewestelijk Plan Good Move, dat in 2021 door de Brussels Hoofdstedelijke regering werd aanvaard, werden de gemeenten Sint-Gillis en Vorst (en Elsene en Brussel-Stad) door het Brussels Gewest geselecteerd om één van de eerste autoluwe wijken in te richten.

Wat is een “autoluwe wijk”?

Het Lokaal Mobiliteitscontract, dat door het Brussels Gewest in het leven werd geroepen in het kader van het plan Good Move, heeft tot doel het doorgaand verkeer te verminderen door een verkeersplan voor te stellen, actieve verplaatsingsmiddelen en het openbaar vervoer te bevorderen en de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren). In het hele Brusselse Gewest zijn in totaal 50 autoluwe wijken aangewezen, die de komende jaren zullen worden gerealiseerd -> Bekijk de videopresentatie

De autoluwe wijk “Voorpleinen/ParviS” omvat bijna de hele gemeente Sint-Gillis en een deel van de gemeente Vorst.

Sint-Gillis en Vorst zijn dichtbevolkte en levendige gemeenten. Momenteel wordt de levenskwaliteit van de bewoners helaas aangetast door het drukke doorgaande verkeer, dat de wijk doorkruist zonder te stoppen en dat vervuiling, lawaai, stress en onveiligheid veroorzaakt.

Het doel van het lokale mobiliteitscontract is straten en pleinen te creëren die aangenaam zijn om in te leven, waar iedereen, ook kinderen en minder mobiele mensen, zich in een rustige en gezonde omgeving zelfstandig kan verplaatsen, veilig kan lopen en fietsen, waar het openbaar vervoer gemakkelijk toegankelijk is, waar mensen in en uit de auto kunnen stappen zonder dat dit vervoermiddel domineert.

De bureaus TRIDÉE (mobiliteit, participatie) en SKOPE (openbare ruimte) helpen ons bij deze taak.

Wat zijn de belangrijkste stadia?

De ontwikkeling van de autoluwe wijk “Voorpleinen/ ParviS” zal in drie fasen verlopen:

 • Diagnose (januari – februari 2021):
  in de hele gemeente is een verzamelbox verspreid en in winkels zijn affiches opgehangen om de getuigenissen van de inwoners te verzamelen en samen met hen de problematische plaatsen en situaties op het gebied van mobiliteit te inventariseren. In totaal werden 800 adviezen verzameld.
  Alle meningen zijn geanalyseerd en bestudeerd om de technische werkgroep (bestaande uit technici van de gemeenten, Brussel Mobiliteit en het onafhankelijke adviesbureau TRIDÉE) in staat te stellen een zo goed mogelijk overzicht te krijgen en scenario’s voor te stellen die gebaseerd zijn op de realiteit op het terrein
  -> Zie de diagnose
 • Voorstel en evaluatie van scenario’s (juni 2021):
  verschillende mobiliteitsscenario’s voor de kalme wijk “ParviS” werden voorgesteld tijdens 4 participatievergaderingen (face-to-face en virtueel) in juni 2021. Bijna 200 bewoners hebben aan deze sessies deelgenomen en hun mening gegeven over de verschillende overwogen opties. Kon je er niet bij zijn? De online presentatie werd voor u opgenomen -> Bekijk de video of raadpleeg de volledige PDF presentatie
  Op basis van deze vergaderingen is een scenario voorgesteld dat momenteel het voorwerp uitmaakt van werksessies tussen het College en het studiebureau. Wij hopen dit najaar een definitief scenario te hebben.
 • Uitvoeringsprogramma op korte, middellange en lange termijn (2023-2024):
  over het concrete uitvoeringsprogramma zal nog kunnen worden gesproken. Wij zullen luisteren naar de mening van de gebruikers: wat zijn de prioriteiten, wat moet eerst worden gedaan, wat kan later worden gedaan? De adviezen zullen worden bestudeerd met inachtneming van de eisen en mogelijkheden van de betrokken gemeenten en het Brussels Gewest. De interventies zullen geleidelijk ter plaatse worden uitgevoerd.
  NB: Wij zullen ook voorstellen doen ter verbetering van prioritaire openbare ruimten, die wij samen zullen evalueren op basis van hun sterke en zwakke punten.

Contactpersonen: