Dagelijks
Info

De maas «VoorpleinEN»

Fase 2 – evaluatie van de verschillende scenario’s – lopend

Tussen 17 en 29 juni 2021 vonden participatiemomenten over de mobiliteitsscenario’s plaats.

Kon je niet komen? De online presentatie werd voor u opgenomen! Kijk naar video

Uw opmerkingen moeten tegen 11 juli ingediend worden bij onze mobiliteitsadviseur Pauline Journieux : pjournieux@stgilles.brussels


De maas «VoorpleinEN»: een oplossing om onze woonwijken verkeersluw te maken!

De gemeenten Sint-Gillis en Vorst (en Elsene en Brussel-Stad) zijn in het kader van het plan Good Move geselecteerd door het Brussels Gewest om met de steun van het Gewest een verkeersluwe maas te creëren. Ze willen daar samen met inwoners en bezoekers, handelaars en werknemers, ouders en scholieren, jongeren en ouderen aan werken.

Wat is dat, een verkeersluwe maas ?

Het Brussels Gewest ontwikkelde de Lokale Mobiliteitscontracten in het kader van het plan Good Move om verkeersluwe wijken te creëren. Dat betekent minder doorgaand verkeer, een circulatieplan, voorrang voor actieve vormen van verplaatsing en openbaar vervoer, en een betere levenskwaliteit voor de bewoners. Kijk naar de video.

Het Brussels Gewest nodigt u, samen met de gemeenten Sint-Gillis en Vorst uit om mee te werken aan een nieuw circulatieplan.

De verschillende fases van dit participatief project zijn beschreven hieronder in het deel «Doe mee!». De eerste fase, waarin we de stand van zaken opmaken, loopt momenteel.

Op deze kaart zie je de maas «VoorpleinEN».

Zij omvat bijna de hele gemeente Sint-Gillis en een deel van de gemeente Vorst (en enkele straten van Elsene en Stad Brussel). Het Brussels Gewest heeft deze maas en een vijftigtal andere mazen afgebakend in het plan Good Move.

Sint-Gillis en Vorst zijn bruisende gemeentes met veel handelszaken en openbare ruimtes zoals het voorplein van Sint-Gillis, het voorplein van Saint-Antoine, het park van Vorst, de Barrière van Sint-Gillis, het Van Meenenplein met het gemeentehuis, het Albertplein,….

De inwoners van onze gemeenten hebben echter ook te lijden onder een grote verkeersdruk – verkeer dat gewoon door onze buurt rijdt zonder er te stoppen.

Het doel van de verkeersluwe maas is om straten en pleinen te maken waar het goed toeven is, waar iedereen, ook kinderen en minder mobielen zich zelfstandig kan verplaatsen in een rustige en gezonde omgeving, waar het prettig en veilig stappen en fietsen is, waar openbaar vervoer goed bereikbaar is, waar je met de auto in en uit raakt, maar waar de auto niet overheerst.

De bureaus TRIDÉE (mobiliteit en participatie) en SKOPE (openbare ruimte) gaan ons hierbij helpen.

Herinniering

Wat zijn de grote stappen in het project ?

De gemeenten willen de inwoners, bezoekers en alle weggebruikers betrekken in alle stappen van dit project.

In praktijk bestaat het Lokaal Mobiliteitscontract van de maas « VoorpleinEN » uit drie fasen: diagnose van de huidige situatie, voorstelling van scenario’s en selectie van een voorkeursscenario in het kader van de studie.


« De maas vandaag » – Stand van zaken (januari – februari 2021)

Tijdens deze eerste fase benutten we de expertise van de gebruikers op het terrein en we inventariseren heel concrete knelpunten, van alle aard, voor alle soorten gebruikers en vervoerswijzen, voor mobiliteit en voor openbare ruimte.

Via onze online enquête kon u uw mening doorgeven over uw wijk. De enquête liep van 22 januari tot 15 februari.

De resultaten worden allemaal bestudeerd en geanalyseerd om de technische werkgroep (die bestaat uit de gemeenten, het Brussels Gewest en 2 onafhankelijke bureaus) een goed overzicht te geven om de verschillende scenario’s voor een nieuw circulatieplan te baseren op de reële problemen.

We tonen de resultaten op een kaart die laten zien welke straten en pleinen volgens u prioritair een oplossing moeten krijgen. De mobiliteitsexperts van TRIDÉE onderzoeken daarnaast de knelpunten en verkeersstromen. Het verslag en die verdere analyse komen in een verslag op deze webpagina. De kaart en de analyse worden dan de springplank naar een nieuw circulatieplan voor de wijk.

« De maas morgen » – Voorstel en evaluatie van Scenarios (lopend)

Verschillende mobiliteitsscenario’s werden voorgesteld tijdens 4 participatiemomenten in juni. ze waren een gelegenheid om uw meningen te verzamelen.

Kon je niet komen? De online presentatie werd voor u opgenomen!

Uw opmerkingen moeten tegen 11 juli ingediend worden bij onze mobiliteitsadviseur Pauline Journieux : pjournieux@stgilles.brussels.

Op basis van de resultaten wordt een definitief scenario uitgewerkt dat goedgekeurd moet worden door de Colleges van de betrokken gemeenten en het Brussels Gewest.

« De maas overmorgen » – Uitwerkingsprogramma op korte, middellange en lange termijn (september 2021)

Het nieuwe circulatieplan zal in de herfst van 2021 voorgesteld worden. Het concrete uitwerkingsprogramma ligt nog niet vast en we horen graag de mening van de burgers : wat zijn de prioriteiten voor de uitvoering ? Wat moet eerst, wat kan later ? Er wordt rekening gehouden met uw mening en met de dringende werken en opportuniteiten van de gemeenten en het Brussels Gewest.

Daarnaast doen we voorstellen om de prioritaire openbare ruimten te verbeteren, die we samen beoordelen op hun sterkten en zwakten.

Het circulatieplan zal in een volgende fase uitgevoerd worden met ingrepen op het terrein.


Contactpersonen: