×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Dagelijks
Info

Verkeersveiligheid

Actieplan verkeersveiligheid 2021-2030

In overeenstemming met het “Regionaal Plan Verkeersveiligheid 2021-2030” wil ook de gemeente Sint-Gillis een proactief beleid voeren om de regionale doelstelling van 0 doden en 0 zwaargewonden tegen 2030 te halen.
Op dit moment worden de belangrijkste acties ter verbetering van de verkeersveiligheid uitgevoerd door de afdeling Openbare Ruimte en Mobiliteit op de volgende gebieden: verbeteringen voor voetgangers en fietsers, de aanpak van scholen, schoolstraten, flitspalen, veilige oversteekplaatsen en kruispunten. Het preventieve aspect wordt behandeld door de afdelingen duurzame ontwikkeling, onderwijs en mobiliteit, die verantwoordelijk zijn voor de Velotheek (uitleen van fietsen voor fietscursussen voor kinderen en volwassenen) en andere verkeersveiligheidsevenementen voor fietsers (Be bright, Vollenbike, Mobiliteitsweek, enz.).
Voor meer informatie?  Brussel-Mobiliteit

Wegcode en verkeersborden
</span style=”color: #0077a8;”>

Fietsstrook: een weg waar fietsen voorrang hebben. Automobilisten moeten achter fietsers rijden en mogen hen niet inhalen.

 

Beperkte eenrichtingsweg: een straat met eenrichtingsverkeer, maar waar fietsers in de tegenovergestelde richting mogen rijden.

Ontmoetingszone: zone waar kinderen en voetgangers op de rijbaan mogen. Automobilisten mogen hen niet in gevaar brengen en hun snelheid is beperkt tot 20 km/u.

Schoolstraat: straat die van tijd tot tijd afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer wanneer kinderen naar school gaan of de school verlaten.

Fietser mag door rood licht rijden.

Fietsers mogen rechtsaf slaan als het verkeerslicht op rood staat (maar ze moeten wel voorrang verlenen).

Meer weten op www.wegcode.be.


Schoolstraat

Een schoolstraat is een openbare weg in de onmiddellijke omgeving van een school die tijdelijk is afgesloten voor verkeer. De weg wordt afgesloten op de begin- en eindtijd van de school. De straat is dan volledig gereserveerd voor voetgangers en fietsers. Alleen bestuurders van gemotoriseerde voertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de straat staat, mogen de straat verlaten, maar wel stapvoets en met voorrang voor voetgangers en fietsers. Ook fietsers moeten stapvoets rijden en voetgangers voor laten gaan.

Het doel van schoolstraten is om autoverkeer in deze straten te ontmoedigen en doorgaand verkeer zoveel mogelijk te beperken. Leerlingen, ouders en personeel worden ook aangemoedigd om actief naar school te komen. Op deze manier wil de gemeente niet alleen de luchtkwaliteit in schoolstraten helpen verbeteren, maar ook de veiligheid in de buurt van scholen vergroten.

Schoolstraten in Sint-Gillis, 30 minuten afgesloten tijdens de begin- en einduren van de scholen van maandag tot vrijdag:

  • Vorstse steenweg en Denemarkenstraat (Les 4 saisons school)
  • Emile Féronstraat (Ulenspiegel)
  • Fernand Bernierstraat (Sint-Gillisschool)
  • Bordeauxstraat (JJ Michel)
  • Bronstraat (De Bron)

Fietsbrigade

Sinds 2023 zet de politiezone Brussel-Zuid (Vorst, Anderlecht, Sint-Gillis) haar eerste fietsbrigade in. Politieagenten zullen voortaan ook op de fiets patrouilleren in de regio Sint-Gillis. De fietsbrigade, bekend onder de naam VITES, start in 2023 met 6 inspecteur-fietsers. Hun belangrijkste missie zal zijn om de verkeersveiligheid aan te pakken en de buurt veiliger te maken. De fietsinspecteurs zullen ook naar gebieden gaan die minder toegankelijk zijn voor traditionele politiepatrouilles.

Meer informatie op https://www.politie.be/5341/nl/nieuws/politiezone-zuid-stelt-fietsbrigade-vites-voor