×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Preventie / Veiligheid
Info Contact

De politiezone Zuid

Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst vormen de politiezone Zuid.

Wat is de politieraad van de politiezone Zuid precies?

De politieraad bestaat uit 28 raadsleden afkomstig uit de gemeenteraden van de drie gemeenten die de zone Zuid vormen: Anderlecht telt  14 raadsleden, Vorst 7 en Sint-Gillis ook 7. Doorgaans komt de raad één keer per maand bijeen.

De huidige voorzitter van de raad is Jean Spinette, burgemeester van Sint-Gillis. De drie burgemeesters van Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis zitten de politieraad beurtelings voor. Met drie vormen ze het politiecollege, naast de korpschef die de vergaderingen bijwoont. De korpschef staat aan het hoofd van de politiezone en houdt daarbij rekening met de prioriteiten van het college en de politieraad.

Wat zijn de bevoegdheden van de politieraad?

De politieraad beschikt over ruime bevoegdheden om het democratisch toezicht binnen de zone uit te oefenen. De raad keurt o.a. de begroting, de rekeningen en de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten goed. Hij staat ook in voor de aanwervingen en de ontslagen, en voor de opvolging van de tuchtprocedures tegen personeelsleden. De raad draagt ook de aan te stellen korpschef en andere officieren van de lokale politie voor.

Elk raadslid mag ook vragen stellen en interpellaties doen over alle aangelegenheden die te maken hebben met de veiligheid van de inwoners en het beheer van de zone.

De inwoners kunnen de politieraad interpelleren over alle veiligheidsgerelateerde thema’s.

Contact
 • Politie Zuid
  Demosthenesstraat 36 
  1070 Brussel
  T: 02/559.80.00
 • Centraal commissariaat Sint-Gillis
  Antoine Bréartstraat 104
  Sint-Gillis
  T: 02/559.85.00
 • Wijkdiensten «Voorplein»
  Sint-Gillis Voorplein 1
  Sint-Gillis
  T: 02/559.86.00
 • Wijkdiensten «Louiza»
  Antoine Bréartstraat 104
  Sint-Gillis
  T: 02/559.85.37
 • Centraal commissariaat Vorst
  Schaatsstraat 44
  Vorst
  T: 02/559.89.00
 • Centraal commissariaat Anderlecht
  Demosthenesstraat 36
  Anderlecht
  T: 02/559.80.00