Preventie / Veiligheid
Info Contact

Cel school en Jeugd

In het kader van de sanitaire maatregelen Covid-19, verwijzen we je naar deze pagina voor meer informatie over hoe je best contact met de gemeentediensten opneemt. Heb je nog vragen, stuur dan gerust een e-mail naar de betreffende dienst.

Het doel van de Cel School en Jeugd is om het schoolverloop van het kind of de jongere te promoten, door zijn welzijn te bevorderen en door te streven naar zijn integrale ontwikkeling, door hem te ondersteunen in het slagen van zijn onderwijs.

De Cel School en Jeugd is een gratis dienst voor leerlingen en families van leerlingen die naar school gaan of een woonplaats hebben in de gemeente, in de scholen en bij de lokale partners.

De Cel School en Jeugd telt dus twee aanvullende luiken:

  • de Schoolbemiddeling, die een individuele en analytische as ontwikkelt
  • de Toezichtcel tegen Schoolverzuim, dat vooral werkt op de ontwikkeling van preventieprojecten binnen de scholen en waarvan de actielogica steunt op het werk van de werkers binnen de schoolsfeer.

De twee luiken van de Cel School en Jeugd werken samen voor het opstarten van collectieve projecten buiten de scholen die het schoolgaan van de jongeren dienen te bevorderen.

Contact
Verantwoordelijke
Brigitte WELTER