×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Preventie / Veiligheid
Info Contact

Toezichtcel tegen schoolverzuim

Het doel van de Toezichtcel is om de betrokken middelen en actoren te mobiliseren wat betreft de problematiek van afwezigheden en schoolverzuim en om efficiënter te handelen tegen schoolverzuim (coördinatie van animaties, partnerschappen, …)

Met oog op het welzijn van de leerlingen, streeft de Toezichtcel naar de verbetering van de schoolomgeving van de jongeren door hen toe te laten zich te ontwikkelen in een goedgunstig, veilig en structurerend kader.

De cel ontwikkelt verschillende sensibilisatieacties en preventieanimaties met de leerlingen, leerkrachten en directies zodanig het schoolgaan te bevorderen.

Deze acties worden ontwikkeld binnen de scholen, op vraag van en in samenwerking met directies, leerlingen, leerkrachten en de sociale werkers aanwezig binnen de instelling, en zelfs ouders. Deze dienst is ten behoeve van alle schoolinstellingen aanwezig binnen de gemeente, ongeacht het net waartoe ze behoren

Het betreft onder ondere:

  • analyse van de noden in verband met preventie van schoolverzuim nabij de directie, leerkrachten, jongeren en de coördinatie van bestaande projecten op gemeentelijk niveau versterken, en nieuwe projecten ontwikkelen
  • praktische middelen ter attentie van directies en teams ontwikkelen
  • projecten met de leerlingen, leerkrachten en directies binnen de scholen ontwikkelen. Deze acties hebben steeds als rode draad een problematiek betreffende geweld, communicatie of ieder ander thema dat het schoolgaan van de jongere kan bevorderen
  • regelmatige ontmoetingsmomenten met de directies en hun educatieve teams (van één graad bijvoorbeeld) voorstellen zodanig ieders werk voor te stellen en samen na te denken over de noden van de leerlingen van de school, de graad of de klas.
Contact
Verantwoordelijke
Delphine PRIELS