Preventie / Veiligheid
Info Contact

Gemeenschapswachters

In Sint-Gillis zijn een dertigtal gemeenschapswachten op verschillende plaatsen op het terrein aanwezig: markten, handelsstraten, zwembad, sociale woningen, sportcentra, vóór scholen, aan wijkantennes, …

Ze zijn herkenbaar aan hun paarse uniform en hebben volgende opdrachten:

  • een geruststellende aanwezigheid verzekeren en de openbare ruimtes, straten en parken beveiligen
  • de bevolking informeren en bijstaan, problemen spotten (veiligheid, netheid en verlichting) en deze communiceren aan de betrokken diensten (gemeente, politie) om een snelle oplossing te vinden
  • diefstal van en in wagens voorkomen
  • toezien op de veiligheid van kinderen en hun ouders op het zebrapad in de omgeving van scholen
  • milieuproblemen aanpakken die een impact hebben op de veiligheid in de wijken
  • indien nodig, een verklaring opstellen dat zou kunnen leiden tot een administratieve boete.
Contact
Verantwoordelijke