Preventie / Veiligheid
Info Contact

Lokale bemiddeling

De dienst bemiddeling van de gemeente van Sint-Gillis biedt de burgers een ruimte voor het minnelijk oplossen van conflicten.

Bemiddelaren:
Iftine ABDILLAHI
Esteban ROZENWAJN
Adelaïde LEMAIRE

Enkel op afspraak.

De bemiddelaars ontwikkelen een bemiddelingsprocedure waarin ze personen in conflict ontmoeten, samen of apart. Gedurende deze onderhouden vergemakkelijken ze de communicatie tussen partijen en proberen ze hen te leiden tot het vinden van oplossingen voor de problemen die hen tegenover elkaar plaatsen.

De bemiddelaars komen in grote mate tussen in 3 typen conflicten:

  • de buurtconflicten: geluidsoverlast, problemen in de openbare ruimte,…
  • de familialeconflicten: breuk van het dialoog binnen een koppel of familie, moeilijkheden gerelateerd tot de scheiding of echtscheiding zoals het betalen van een alimentatie premie, organisatie van het verblijf van het kind,…
  • de huurconflicten: niet respect van het huurcontract, problemen bij betaling van de huur, onenigheid over de plaatsbeschrijving,…

De bemiddeling wordt opgestart op vrijwillige basis. De bemiddelaar stelt zich voor als een onpartijdige derde partij, neutraal, en zonder beslissingsbevoegdheid.

De bemiddelingsprocedure is gratis, vertrouwelijk, constructief en creatief.

In sommige gevallen, biedt de procedure zelfs een alternatief voor de gerechtelijke procedure en kan het leiden tot de handtekening van een minnelijke schikking. Het neerleggen van een klacht bij de politie is geen rem voor het opstarten van een bemiddelingsprocedure.

Contact
Verantwoordelijke
Iftine ABDILLAHI
Esteban ROZENWAJN