×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Preventie / Veiligheid
Info Contact

OAGM

Enkel op afspraak.

Resulterend van een conventie tussen de gemeente van Sint-Gillis en het FOD Justitie, werkt de verantwoordelijke van OAGM in nauwe samenwerking met het Justitiehuis van Brussel. Hij neemt de “werkstraffen” over die voortvloeien van strafrechtelijke veroordelingen, zowel als de “werken van algemeen belang” die voortvloeien van een strafrechtelijke bemiddeling.

Deze opname vertaalt zich in volgende acties:

  • ontmoeting met de justitiabel
  • opzoeking van een geschikte plaats van levering (vereniging of publiek) op basis van zijn netwerk en de kenmerken eigen aan iedere justitiabel
  • begeleiding
  • officialiseren via de ondertekening van conventies
  • constante contacten en rapporten met de justitieassistenten, en dit tot de sluiting van het dossier.
Contact
Verantwoordelijke
François-Xavier HELLEMANS