×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Preventie / Veiligheid
Info Contact

OAGM

De missie van de OAGM is het ondersteunen van de uitvoering en opvolging van gerechtelijke beslissingen die bestaan uit een zelfstandige werkstraf (veroordeeld door de correctionele rechtbank of de politierechtbank) of dienstverlening aan de gemeenschap (voorwaarde gesteld door de openbare aanklager als onderdeel van strafbemiddeling, in ruil voor de beëindiging van de openbare vervolging). Deze straffen en maatregelen maken deel uit van het herstelrecht. Ze houden in dat de pleger van een strafbaar feit – zonder dat daar een vergoeding tegenover staat – een bepaald aantal uren werk verricht ten behoeve van de gemeenschap (non-profitorganisatie of openbare diensten), als alternatief voor strafrechtelijke vervolging, een boete of gevangenisstraf.
De rol van OAGM is:
  • een ontmoeting hebben met de dienstverlener en samen met hem of haar een werkoriëntatie bepalen
  • geschikte dienstverleners vinden (verenigingen of openbare diensten) op basis van haar netwerk en de specifieke kenmerken van elke dienstverlener
  • effectief toezicht houden op de dienst (individuele ontmoetingen, ondertekenen van overeenkomsten, coördinatie met de dienstverlener) om het succes ervan te garanderen
  • problemen die zich voordoen tijdens de uitvoering van de dienst (te laat komen, afwezigheid, ongepast gedrag) oplossen door middel van dialoog en een groot aanpassingsvermogen
  • individuele begeleiding bieden (coaching) tijdens de uitvoering van de dienst, in nauwe samenwerking met het Huis van Justitie (voortdurende uitwisselingen, individuele gesprekken) tot het einde van elke dienst.
Contact en toegang:
De dienst is alleen beschikbaar op afspraak, telefonisch op 02/542.63.56.
Contact
Verantwoordelijke
François-Xavier HELLEMANS