Centraal bestuur
Info

Projectoproepen

Verschillende projectoproepen staan open en wachten op je kandidatuur:

  • Sociale samenhang en jeugdzaken – Strijd tegen sociale uitsluiting” – Tegen 27 november – Een kandidatuur indienen:
    Als gevolg van de COVID_19-crisis willen de schepenen voor sociale samenhang en voor jeugdzaken projecten ondersteunen in de strijd tegen sociale uitsluiting met een focus op volwassenen enerzijds en een focus op jongeren anderzijds.
    De lockdownperiode heeft nu reeds geleid tot het vergroten van de ongelijkheden en de kansarmoede, waardoor de gevolgen van de gezondheidscrisis op economisch en sociaal vlak al tastbaar zijn. De strijd tegen sociale uitsluiting en kansarmoede, en de bijstand aan de meest achtergestelde bevolkingsgroepen zijn krachtige factoren voor de versterking van de sociale samenhang. In de strijd tegen sociale uitsluiting moet de verenigingssector daarom kunnen rekenen op de steun van de gemeentelijke overheden, om het dienstenaanbod van elke operator, elke organisatie of elke vereniging die op dit gebied actief is, te versterken.Daarom is een budget van 80.000 EUR vrijgemaakt, waarvan 40.000 EUR voor een doelgroep van “Volwassenen” en 40.000 EUR voor een doelgroep van “Jongeren”.