Centraal bestuur
Info

Projectoproepen

 

  • Projectoproep CultureCultuur – Tot 20 september 2022ben je een kunstenaar in Sint-Gillis en zoek je financiële steun voor je project? De dienst Cultuur en de dienst Nederlandstalige aangelegenheden van de gemeente Sint-Gillis lanceren opnieuw hun jaarlijkse gezamenlijke projectoproep 1060CultureCultuur, die kadert binnen de gemeentelijke cultuurbeleidsplannen. Projecten die de transversaliteit en/of de toegankelijkheid van cultuur versterken en/of die culturele ontmoetingen stimuleren en/of die lokale kunstenaars ondersteunen en waarderen, komen in aanmerking voor een subsidie tot 1000 EUR (voor natuurlijke personen) of 6000 EUR (voor vzw’s). De oproep geldt voor projecten die gerealiseerd zullen worden tussen november 2022 en november 2023.
  • Projectoproep Gelijke kansen en Vrouwenrechten – Tot 23 september 2022: het schepenambt voor Gelijke kansen en vrouwenrechten van de gemeente Sint-Gillis wil in de gemeente Sint-Gillis innovatieve projecten steunen rond thema’s waarvoor het bevoegd is. In dit verband lanceert de gemeente een permanente projectoproep die twee termijnen in een jaar omvat.
  • Projectoproep Steun aan de handelaars – Tot 26 september 2022: ter ondersteuning van de heropstart van de lokale economische activiteit, lanceert de gemeente Sint-Gillis een projectoproep. Ben je handelaar en wil je deze zomer een cultureel event, een rommelmarkt of themamarkt organiseren? Heb je een idee om de handelszaken in de kijker te plaatsen of in je straat een positieve dynamiek op gang te trekken? Deze projectoproep richt zich tot de verenigingen van handelaars, groeperingen van minstens 5 handelaars, vzw’s die met minstens 5 handelaars samenwerken.
  • Projectoproep Ecobewoners – Tot 30 september 2022:
    Wil je je op jouw niveau actief inzetten in de strijd tegen de klimaatopwarming? Denk je aan een project om de lokale (in je gebouw, je straat of je wijk) levenskwaliteit te verbeteren, dat tegelijk ook milieuvriendelijk is? Dan kun je rekenen op de steun van de gemeente Sint-Gillis! De projectoproep voor ecobewoners maakt deel uit van het klimaatplan van de gemeente Sint-Gillis, dat streeft naar 40% CO2 reductie tegen 2030 ten opzichet van 2005:

  • Oproep tot het indienen van projecten “steun aan jongerenprojecten” – Tot eind november 2022: de Jeugdienst van de gemeente Sint-Gillis wil concrete acties steunen van en voor jongeren in Sint-Gillis en lanceert daarom een projectoproep. De focus ligt op projecten die de openbare ruimte voor jongeren activeren, en naar projecten die jongeren op een alternatieve en creatieve manier bereiken. Zowel verenigingen als particulieren kunnen een subsidie aanvragen, overeenkomstig het gemeentelijk subsidiereglement. Indien nodig biedt de Jeugddienst ondersteuning bij de planning en uitvoering van het project: