×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Centraal bestuur
Info

Projectoproepen

1/ Projectoproep Gelijke kansen en Vrouwenrechten 2023 – Tot 15 mei
Het schepenambt voor Gelijke kansen en vrouwenrechten van de gemeente Sint-Gillis wil in de gemeente Sint-Gillis innovatieve projecten steunen rond thema’s waarvoor het bevoegd is. In dit verband lanceert de gemeente een permanente projectoproep die twee termijnen in een jaar omvat.

Zo u heeft een innovatief project over de thema’s:
  • gelijkheid tussen vrouwen en mannen
  • steun aan de LGBTQIA+-groep (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, Intersex, Asexual and more): sensibilisering, informatie en opleiding
  • strijd tegen racisme en elke andere vorm van discriminatie, promoten van de diversiteit binnen de samenleving en interculturaliteit.
 
We houden drie informatiebijeenkomsten om u te begeleiden en uw vragen te beantwoorden:
  • maandag 17 april van 10 tot 12 uur, Waterloolaan 255 1060 Sint-Gillis (4de verdieping)
  • maandag 24 april van 10 tot 12 uur, Waterloolaan 255 1060 Sint-Gillis (4de verdieping)
  • maandag 24 april per videoconferentie van 12.30 tot 13.30 uur. U ontvangt de link van de Teams door deze aan te vragen via egalitedeschances@stgilles.brussels

 

2/ Internationale solidariteit – Tot 26 mei
De gemeente lanceert een projectoproep om acties aan te moedigen en te ondersteunen die tot doel hebben de ongelijkheden tussen de landen van het Zuiden en het Noorden te verminderen, met name door de uitdagingen van de door de Verenigde Naties aangenomen doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG) aan te gaan. Deze 17 doelstellingen hebben tot doel armoede uit te roeien, de planeet te beschermen en vrede tussen alle mensen te waarborgen tegen 2030.

 

3/ Oproep tot het indienen van projecten “steun aan jongerenprojecten” 2023 – Tot 1 september

De Jeugdienst wil concrete acties steunen van en voor jongeren in Sint-Gillis en lanceert daarom een projectoproep. De focus ligt op projecten die de openbare ruimte voor jongeren activeren, en naar projecten die jongeren op een alternatieve en creatieve manier bereiken. Zowel verenigingen als particulieren kunnen een subsidie aanvragen, overeenkomstig het gemeentelijk subsidiereglement. Indien nodig biedt de Jeugddienst ondersteuning bij de planning en uitvoering van het project.