Centraal bestuur
Info

Projectoproepen

Verschillende projectoproepen staan open en wachten op je kandidatuur:

 • Volksgezondheid – Tegen 18 september – Een kandidatuur indienen:
  Projectoproep om de sociale ongelijkheden op vlak van gezondheid te beperken en initiatieven die de inwoners van Sint-Gillis ten goede komen te bevorderen.
  Doelstellingen en prioriteiten:
  De prioriteiten van dit jaar zijn gericht op:
  > bijdragen aan de preventie en opsporing van besmettelijke en chronische ziekten
  > bestrijding van alle vormen van verslaving en verslavingsproblemen (tabak, drugs, alcohol, …)
  > het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de bevolking.
 • Eco-burgerschap – Tegen 27 september – Een kandidatuur indienen:
  Oproep tot lokale projecten rond klimaat om nieuwe banden in je wijk te smeden. De gemeente Sint-Gillis steunt u: tot 3.000 EUR per project (1.000 EUR voor burgers – 3.000 EUR voor verenigingen, non-profitorganisaties en scholen). Info en condities: www.maisonecohuis.be
 • Jeugd – Tegen 31 oktober – Een kandidatuur indienen:
  Projectoproep ter ondersteuning van concrete acties voor jongeren uit Sint-Gillis. Om aan een maximum aantal aanvragen te kunnen voldoen en binnen de daarvoor bestemde begrotingsmiddelen, moeten verenigingen of personen een aanvraag indienen in het kader van een permanente oproep tot het indienen van projecten, die het hele jaar door geopend is.
 • Gelijke kansen en vrouwenrechten – Tegen 13 november – Een kandidatuur indienen:
  De dienst Gelijke kansen en vrouwenrechten ondersteunt vernieuwende projecten en organiseert tal van sensibiliseringsacties rond thema’s zoals:

  • gelijkheid tussen vrouwen en mannen
  • steun aan de LGBTQI-groep (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning and Intersex): sensibilisering, informatie en opleiding
  • strijd tegen racisme en elke andere vorm van discriminatie
  • promoten van de diversiteit binnen de samenleving en interculturaliteit.