Centraal bestuur
Info Contact

Gemeentelijke eigendommen en Erfgoed

Beheer van de openbare eigendommen en de gemeentelijke erfgoed evenals het wagenpark en vervoer.

De dienst gemeentelijke eigendommen houdt zich bezig met:

 • het beheer en het onderhoud van gemeentelijke gebouwen (stadhuis, scholen, bibliotheken, sportcentra, kinderdagverblijven, sportterreinen, zwembad, kerken, …) met hun aanverwante groene ruimtes
 • het opbouwen of de renovatiewerken van (bestaande) openbare gebouwen
 • het beheer en het onderhoud van geclasseerde openbare gebouwen
 • de inrichting van de zalen van het Stadhuis en van de andere gebouwen bij feestelijkheden

De dienst wagenpark en vervoer:

 • het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke voertuigen
 • het vervoer van personen en materieel tijdens activiteiten of feestelijkheden
 • het strooien van zout in winterperiode
 • het beheer en het onderhoud van het materieel voor feestelijkheden
 • de tijdelijke signalisatie op de straten
 • de uitzettingen en het verwijderen van grof huisvuil in samenwerking met de dienst Openbare netheid
 • het reinigen van de riolen

Contact
Verantwoordelijke