×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Centraal bestuur
Info

Gemeentereglementen

 

Gemeentereglementen
ArchievenReglement met betrekking tot de raadpleging van het gemeentearchief
BegraafplaatsTarieven van de grondvergunningen

Gecoördineerd taksreglement op de concessies voor
begrafenissen, opgravingen, gebruik van het mortuarium, het toezicht op het kisten van lijken en op het aanbrengen van de zegels op de kisten, de herdenkingsplaten en de verstrooiing van de as afkomstig van de lijkverbranding. Hernieuwing en wijzigingen van de oude bepalingen. Revisie in een enkele reglement

Belasting op het toezicht op het kisten van lijken en op het aanbrengen van de zegels op de kisten

Herdenkingsplaten

DierenwelzijnAdvies commissie voor dierenwelzijn te Sint-Gillis
Verkiezing aanplakkingEuropese, federale en regionale verkiezingen van 9 juni 2024 
HRM Bezoldingsstatuut. Wijzigingen
Gemeentelijke BurgerraadGemeentelijke verordering met betrekking tot de Gemeentelijke Burgerraad
Gemeentelijk informatiebladReglement tot vastlegging van de modaliteiten van het spreekrecht in het gemeentelijk informatieblad voor alle in de Gemeenteraad democratisch verkozen politieke fracties
Gemeentelijke toelagenReglement inzake toekenning en gebruik van gemeentelijke toelagen
Gemeentelijke subsidiesReglement betreffende het toekennen en gebruiken van de verschillende subsidies
GemeenteraadReglement van orde van de Gemeenteraad
MarktenReglement betreffende het heffen van standplaatsrechten buiten de openbare marktenReglement betreffende het heffen van standplaatsrechten op de markten en op de bijdrage van de ambulante handelaars tot de kosten voor het elektriciteitsverbruik en de schoonmaakReglement betreffende de ambulante activiteiten op markten en op het publiek domeinReglement betreffende kermisactiviteiten
MobiliteitPolitie van het wegverkeer. Aanvullend algemeen reglement

Politie van het wegverkeer – Fietstraten

Verkeerspolitie. Aanvullend algemeen reglement. Wijziging met betrekking tot de aanleg van dropzones voor deelscooters en fietsen in parkeerzones 

Reglement voor de uitbouw op het gemeentelijk wegennet van een netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 

Gemeenschappelijke reglement betreffende parkeerplaatsen voor auto’s in de nabijheid van de woonplaats van de persoon met een handicap

Netheid Reglement betreffende het verwijderen van tags en graffiti
LevenskwaliteitGemeentereglement betreffende de privé vergroening in de openbare ruimte

Gemeentereglement betreffende de vergroening van het grondgebied van Sint-Gillis

Stedenbouw / HuisvestingZonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (ZGSV) 

Gemeentelijk Bouwreglement

Reglement inzake toekenning van woningen van de Regie voor het Grondbeleid

Brusselse Huisvestingscode

Terrasreglement Louizawijk

Belastingsreglement op het onderzoek in het kader van vergunningen en attesten op het vlak van stedenbouw

Belasting op de handelingen en werken die een stedenbouwkundige vergunning vereisen

OnderwijsInschrijvingsprocedure in de gemeentelijke basisschool

Académie des Beaux-Arts Jean-Jacques Gailliard. Huishoudelijk reglement (HR)

Premie onroerende voorheffingBonus premie onroerende voorheffing
 PolitieAlgemeen Politiereglement (APR)

Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken – Verkeersinbreuk

Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken

Tijdelijke politieverordening inzake wegverkeer – Schoolstraat in de omgeving van de gemeenteschool Ulenspiegel

Tijdelijke politieverordening inzake wegverkeer – Schoolstraat in de omgeving van de gemeenteschool 4 Saisons

Politie van het wegverkeer – Aanvullend algemeen reglement – Wijzigingen (22/12/2022)

Horeca / HandelszakenTerrasreglement Louizawijk 

Reglement betreffende de nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en krantenwinkels

Reglement inzake de uitbating van een horeca-inrichting op het grondgebied van Sint-Gillis

Algemeen reglement betreffende de tijdelijke terrassen met commerciële bestemming enandere private bezettingen van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden op het grondgebiedvan Sint-Gillis

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van een premie aan de winkeliers die in de buurt liggen van de gewestelijke werf voor het toekomstige station Toots Thielemans

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van een premie aan de winkeliers die in de buurt liggen van de gewestelijke werf voor het toekomstige station Toots Thielemans 

ParkeerplanMobiliteit – Parkeren – Reglement betreffende het gemeentelijke parkeerbeleid 
Bezetting van de openbare wegGemeentelijk reglement speelstraten

Retributiereglement met betrekking tot opnames

Belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg

Reglement met betrekking tot de organisatie van evenementen in de openbare ruimte

Reglement betreffende het privatieve bezetting van de openbare ruimte

Reglement betreffende het heffen van de standplaatsrechten op de ambulante activiteiten buiten de openbare markten

Reglement betreffende de ambulante activiteiten op de markten en op het openbaar domein

Reglement met betrekking tot braderijen en rommelmarkten

Reglement betreffende het heffen van de standplaatsrechten op de markten en op de bijdrage van de ambulante handelaars tot de kosten voor het electriciteitsverbruik

Algemeen reglement betreffende de tijdelijke terrassen met commerciële bestemming en andere private bezettingen van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden op het grondgebied van Sint-Gillis 

Reglement van prestaties voor derden

WoningRegie voor grondbeleid – Reglement voor de toewijzing van huisvesting
Gepensioneerden

 

Adviescommissie Senioren
PreventieToekenning van een gemeentelijke premie aan particulieren voor inbraakpreventie
TaksenU kan ook de lijst met taksen raadplegen
 SportGemeentereglement inzake Sport
Sociaal verhuurkantoorReglement betreffende de gedeeltelijke terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van gebouwen in Sint-Gillis verhuurd of in beheer gegeven aan een sociaal verhuurkantoor

Reglement betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie aan de eigenaars die hun goed toevertrouwen aan een SVK

Stedelijke vernieuwingGemeentelijk reglement houdende de toekenning van een premie voor dakisolatie, ventilatie of hoogpresterende verwarming in gebouwen binnen de perimeter van het Wijkcontract Zuid

Duurzaam wijkcontract “Zuid” – Burgerbegroting

Veiligheid, Hygiëne en MilieuReglement met betrekking tot de belasting op het afleveren van milieuvergunningen voor inrichtingen van klasse IA, lB, 2 en 3