×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Preventie / Veiligheid
Info Contact

Veiligheid, Hygiëne en Milieu

Veiligheid, Hygiëne en Milieu

Op afspraak:

Voor de woningen: plenoir@stgilles.brussels ou 02/536.03.10
Voor het milieu: jmbaeten@stgilles.brussels of 02/536.03.13
Voor de evenementen: evenement@stgilles.brussels of 02/563.11.80 – 02/563.11.50
Voor de horeca: horeca.1060@stgilles.brussels of 02/536.03.95
OPGELET!
 • U kunt ook op dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur terecht voor openbare onderzoeken over milieuvergunningen, maar alleen op afspraak.
 • Tijdens de zomerdienstregeling (tussen 21/7 en 15/8) vervalt de dinsdagmiddagdienst.
De dienst Veiligheid, Hygiëne en Milieu is bevoegd voor alle vragen met betrekking tot:
 • de verplichtingen van de horecasector (vergunning terrasjes, opening horecazaak, drankgelegenheid, veiligheid,…).
  Neem contact op met:
  Sylvia LONGO
  E-mail: horeca.1060@stgilles.brussels
  Tel.: 02/536.03.95
Procedures

Opening van een horecazaak:

Veiligheid:

Het gaat om de veiligheid op publiek toegankelijke plaatsen met toepassing van verschillende reglementeringen, al naargelang het geval (bioscopen, toneelzalen, spektakelzalen, rusthuizen, hotels en logies, scholen en crèches).

Hygiëne:

De openbare hygiëne heeft betrekking op de netheid en gezondheid van publiek toegankelijke inrichtingen (restaurants, drankgelegenheden, snackbars, tearooms, voedingswinkels, rusthuizen, hotels en logies, toneelzalen, bioscopen, feestzalen en markten).

Vogelgriep

Vogelgriep werd door het volksgezondheidsinstituut Sciensano in het Brussels Gewest vastgesteld bij vier meeuwen.

Die zijn dood aangetroffen in de Brusselse gemeenten Anderlecht, Vorst en Laken, meldt VRT NWS donderdag. De informatie werd door Leefmilieu Brussel bevestigd aan Belga. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beveelt sterk aan, en voor zover mogelijk, de preventieve bescherming van kippen en vogels.

Het virus is zeer besmettelijk voor vogels en kan in sommige gevallen worden overgedragen op zoogdieren, zoals een vos die zich voedt met zieke of dode vogels.

Mensen die kippen of vogels in huis houden wordt aangeraden het kippenhok af te dekken met een net en de drinkbak niet in de open lucht te plaatsen.

Het virus kan op mensen worden overgedragen door contact met een besmet dier. Leefmilieu Brussel vraagt daarom aan zijn medewerkers om handschoenen en een mondmasker te dragen bij het aanraken van een dood dier. Mensen die een dood dier vinden, wordt verzocht het karkas niet aan te raken en te bellen met het Griep Callcenter op het gratis nummer 0800 99 777.

 Leefmilieu:

Een milieuvergunning indienen:

Aanvraag voor milieuvergunning

2024

2023

2022

2021

Uitreiken van milieuvergunningen en toezicht op de inrichtingen waarvoor een gelijkaardige vergunning geldt. Meer inlichtingen over de milieuvergunningen vind je op de website van Leefmilieu Brussel.

!! Van 1 augustus tot 30 september 2022, openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk plan voor het elektromagnetisch leefmilieu in Brussel !!

Natuurrampen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen de Brusselse gewestelijke overheidsdienst is Brussel Plaatselijke bestuur voortaan verantwoordelijk voor de “rampen”: vergoeding van schade veroorzaakt door natuurrampen op het grondgebied van het Gewest worden erkend.

Contact : http://plaatselijke-besturen.brussels/nl/themas/regionale-steun/rampen?set_language=nl

Voor meer info neem contact met gemeentelijke dienst op 02/536.03.10.

Contact
Verantwoordelijke
Martine EMUNGU