Preventie / Veiligheid
Info Contact

Veiligheid, Hygiëne en Milieu

Veiligheid, Hygiëne en Milieu

Op afspraak:

Voor de woningen : plenoir@stgilles.brussels ou 02/536.03.10
Voor het milieu : jmbaeten@stgilles.brussels of 02/536.03.13
Voor de evenementen : evenement@stgilles.brussels of 02/563.11.80 – 02/563.11.50
Voor de horeca : horeca.1060@stgilles.brussels of 02/536.03.95
OPGELET!
 • U kunt ook op dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur terecht voor openbare onderzoeken over milieuvergunningen, maar alleen op afspraak.
 • Tijdens de zomerdienstregeling (tussen 21/7 en 15/8) vervalt de dinsdagmiddagdienst.
De dienst Veiligheid, Hygiëne en Milieu is bevoegd voor alle vragen met betrekking tot:
 • de verplichtingen van de horecasector (vergunning terrasjes, opening horecazaak, drankgelegenheid, veiligheid,…).
  Neem contact op met:
  Sylvia LONGO
  E-mail: horeca.1060@stgilles.brussels
  Tel.: 02/536.03.95
Procedures

Opening van een horecazaak:

Veiligheid:

Het gaat om de veiligheid op publiek toegankelijke plaatsen met toepassing van verschillende reglementeringen, al naargelang het geval (bioscopen, toneelzalen, spektakelzalen, rusthuizen, hotels en logies, scholen en crèches).

Hygiëne:

De openbare hygiëne heeft betrekking op de netheid en gezondheid van publiek toegankelijke inrichtingen (restaurants, drankgelegenheden, snackbars, tearooms, voedingswinkels, rusthuizen, hotels en logies, toneelzalen, bioscopen, feestzalen en markten).

 Leefmilieu:

Een milieuvergunning indienen:

Aanvraag voor milieuvergunning

2022

2021

Uitreiken van milieuvergunningen en toezicht op de inrichtingen waarvoor een gelijkaardige vergunning geldt. Meer inlichtingen over de milieuvergunningen vind je op de website van Leefmilieu Brussel.

!! Van 1 augustus tot 30 september 2022, openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk plan voor het elektromagnetisch leefmilieu in Brussel !!

Natuurrampen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen de Brusselse gewestelijke overheidsdienst is Brussel Plaatselijke bestuur voortaan verantwoordelijk voor de “rampen”: vergoeding van schade veroorzaakt door natuurrampen op het grondgebied van het Gewest worden erkend.

Contact : http://plaatselijke-besturen.brussels/nl/themas/regionale-steun/rampen?set_language=nl

Voor meer info neem contact met gemeentelijke dienst op 02/536.03.10.

Contact
Verantwoordelijke
Nordine BEN HADDOU