Hulp / Premies
Info Contact

Adviescommissie senioren

De adviescommissie senioren heeft volgende opdrachten:

• specifieke problemen van senioren bestuderen
• hun leefomstandigheden onderzoeken
• hun behoeften, rechten, wensen en aspiraties in kaart brengen
• voorstellen formuleren om hun leefomstandigheden te verbeteren.

De commissie formuleert adviezen en voorstellen die ter goedkeuring aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.

Wie belangstelling heeft kan een belangrijke rol spelen bij de gemeentelijke besluitvorming en kan voorstellen doen om de aandacht op bepaalde problemen te vestigen. Meer inlichtingen vindt u in het reglement van de commissie.

Wie lid wil worden van de Commissie moet aan volgende voorwaarden voldoen:

• Minstens 55 jaar zijn en op prepensioen zijn of minstens 60 jaar zijn
• Burgerlijke en politieke rechten geniete
• Gedomicilieerd zijn in Sint-Gillis.

Wenst u zich kandidaat te stellen, stuur dan motivatiebrief naar de dienst Sociale Zaken:

Elisabeth Portois
Adviescommissie voor senioren
Gemeentebestuur van Sint-Gillis
Van Meenenplein 39

Contact
Verantwoordelijke
Elisabeth Portois