Dagelijks
Info

Stedenbouwkundige wetgevingen

Alle bestaande reglementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen worden ingekeken op de website www.stedenbouw.brussels.

De bijzondere bestemmingsplannen (BBP) zijn een aanvulling op deze gewestelijke reglementen op het niveau van een wijk of een huizenblok

De gemeente Sint-Gillis heeft bovendien nog een aantal extra verordeningen goedgekeurd:

Het College van Sint-Gillis heeft op 24 juni 2021 planningsaanbevelingen voor coliving goedgekeurd, waarover u hieronder meer kunt lezen: