×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Dagelijks
Info Contact

Dienst Stedenbouw

Bij de dienst kunt u terecht voor het indienen van dossiers in verband met stedenbouwkundige vergunningen.

Voor problemen met betrekking tot wegen, voetpaden, riolen en openbare verlichting neem contact op met de dienst Openbare ruimte. De dienst Openbare ruimte is tevens bevoegd voor het afleveren van een hinderattest voor zelfstandigen met het oog op het verkrijgen van een inkomenscompensatievergoeding bij werken op het openbaar domein.

Raadpleeg de stedenbouwkundige wetgeving op www.stedenbouw.brussels.

OPGELET!!

Op afspraak.
U kunt de dienst contacteren op 02/536.02.15 en per e-mail op urbanisme.1060@stgilles.brussels.

Procedures en reglementen

De procedures waarvoor de dienst Stedenbouw bevoegd is vindt u hieronder:

Aanvraag om stedenbouwkundige inlichtingen:

Wie een vraag om stedenbouwkundige inlichtingen wil richten aan de dienst Stedenbouw moet daarvoor Vraag om stedenbouwkundige inlichtingen invullen en opsturen, ofwel via email (ru@stgilles.brussels), ofwel via de post (Gemeentebestuur van Sint-Gillis – Dienst Stedenbouw – Van Meenenplein 39 – 1060 Brussel), ofwel per fax naar het nummer 02/536.02.02.
Het bewijs van de betaling van de vergoeding 98,40 EUR (ofwel 196,80 EUR voor een dringend behandeling) wordt gevraagd.

Aanvraag formulier voor raadpleging en reproductie van stedenbouwkundige vergunningen

De toekenning van stedenbouwkundige vergunning:

Raadpleeg www.stedenbouw.brussels.

Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen kunnen volledig online worden ingediend via de website https://mypermit.urban.brussels/home.

Premie(s)

Het Brussels Gewest kent renovatiepremies toe.

Meer info betreffende De toekenning van een premie voor de renovatie van de voorgevel en/of van het dak van een gebouw gevestigd op het grondgebied van Sint-Gillis. Dienstjaar 2023.

Contact
Verantwoordelijke
Christophe DE BLIECK
  • Dienst Stedenbouw
    Christophe DE BLIECK
    Maurice Van Meenenplein 39
    1060 Sint-Gillis
    T: 02/536.02.15 (secretariaat) - 02/536.03.72