Dagelijks
Info Contact

Dienst Stedenbouw

Bij de dienst kunt u terecht voor het indienen van dossiers in verband met stedenbouwkundige vergunningen, voor informatie over de verschillende gewest- en gemeentepremies (renovatie, gevelverfraaiing, aankoop, …).

Voor problemen met betrekking tot wegen, voetpaden, riolen en openbare verlichting neem contact op met de dienst Openbare ruimte. De dienst Openbare ruimte is tevens bevoegd voor het afleveren van een hinderattest voor zelfstandigen met het oog op het verkrijgen van een inkomenscompensatievergoeding bij werken op het openbaar domein.

Openingsuren:
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8u tot 11u
Dinsdag van 15u tot 18u (en van 18u tot 20u op afspraak en enkel voor de openbare onderzoeken)

OPGELET!!

 • Gedurende de openingsuren eindigd de verdeling van de ticketen om 11u
 • Dossiers over openbare onderzoeken kunnen geraadpleegd worden:
  > gedurende de openingsuren van de dienst:
  Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8u tot 11u
  Dinsdag van 15u tot 18u
  > op dinsdag van 18u tot 20u op afspraak, genomen tot en met de maandag voor de raadpleging
 • Geen permanentie tussen 16/7 en 10/8
 • Vanaf 1/9/2019 verandert de stedenbouwkundige wetgeving. Meer info op www.stedenbouw.brussels.

Ook tijdens de periode van inperkingsmaatregelen kunnen aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, of aanvullende stukken bij het gemeentebestuur worden ingediend, ofwel aangetekend waarbij het ontvangstbewijs meteen ook als bewijs van afgifte geldt, ofwel aan het onthaal van het stadhuis (idealiter de voormiddag, vóór 12 uur), waarbij je het bewijs van afgifte achteraf via de post of per e-mail ontvangt.

We raden aanvragers ook aan hun dossier nu al in te dienen, om na de periode van inperkingsmaatregelen een massale toestroom van aanvragen te vermijden. Ook al werken de meeste van onze medewerkers van thuis uit, ze kunnen toch nagaan of binnenkomende dossiers volledig zijn.  

Voor de dossiers die reeds in behandeling zijn, heeft het gewest de termijnen tijdelijk opgeschort aangezien de openbare onderzoeken en de overlegcommissies momenteel niet kunnen worden georganiseerd.

We wachten wat dat betreft nog op verdere instructies van het gewest.

Voor extra informatie kun je tijdens de normale kantooruren steeds terecht bij de dienst Stedenbouw, telefonisch op het  nummer 02/536.02.15 of via e-mail: urbanisme.1060@stgilles.brussels.

Procedures en reglementen

De procedures waarvoor de dienst Stedenbouw bevoegd is vindt u hieronder:

Aanvraag om stedenbouwkundige inlichtingen:

Aanvraag formulier voor raadpleging en reproductie van stedenbouwkundige vergunningen

De toekenning van stedenbouwkundige vergunning:

Raadpleeg www.stedenbouw.brussels.

Premie(s)

Het Brussels Gewest kent renovatiepremies toe.

Contact
Verantwoordelijke
Catherine AVAKIAN
 • Dienst Stedenbouw
  Catherine AVAKIAN
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis
  T: 02/536.02.15 (secretariaat) - 02/536.03.72