Dagelijks
Info Contact

Dienst Stedenbouw

Bij de dienst kunt u terecht voor het indienen van dossiers in verband met stedenbouwkundige vergunningen.

Voor problemen met betrekking tot wegen, voetpaden, riolen en openbare verlichting neem contact op met de dienst Openbare ruimte. De dienst Openbare ruimte is tevens bevoegd voor het afleveren van een hinderattest voor zelfstandigen met het oog op het verkrijgen van een inkomenscompensatievergoeding bij werken op het openbaar domein.

Vanaf 1/9/2019 verandert de stedenbouwkundige wetgeving. Meer info op www.stedenbouw.brussels.

OPGELET!!

Op afspraak.
U kunt de dienst contacteren op 02/536.02.15 en per e-mail op urbanisme.1060@stgilles.brussels.

Procedures en reglementen

De procedures waarvoor de dienst Stedenbouw bevoegd is vindt u hieronder:

Aanvraag om stedenbouwkundige inlichtingen:

Wie een vraag om stedenbouwkundige inlichtingen wil richten aan de dienst Stedenbouw moet daarvoor Vraag om stedenbouwkundige inlichtingen invullen en opsturen, ofwel via email (ru@stgilles.brussels), ofwel via de post (Gemeentebestuur van Sint-Gillis – Dienst Stedenbouw – Van Meenenplein 39 – 1060 Bruxelles), ofwel per fax naar het nummer 02/536.02.02.
Het bewijs van de betaling van de vergoeding 89,50 EUR (ofwel 179 EUR voor een dringend behandeling) wordt gevraagd.

Aanvraag formulier voor raadpleging en reproductie van stedenbouwkundige vergunningen

De toekenning van stedenbouwkundige vergunning:

Raadpleeg www.stedenbouw.brussels.

Premie(s)

Het Brussels Gewest kent renovatiepremies toe.

Contact
Verantwoordelijke
Catherine AVAKIAN
  • Dienst Stedenbouw
    Catherine AVAKIAN
    Maurice Van Meenenplein 39
    1060 Sint-Gillis
    T: 02/536.02.15 (secretariaat) - 02/536.03.72