Transparantie

Transparentie

De gemeente heeft willen anticiperen op de werkzaamheden binnen het gewestparlement en de Gemeenteraad daarom voorgesteld nieuwe maatregelen goed te keuren om de transparantie te bevorderen. Het is nu gedaan met de
Beslissing met betrekking tot de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, die unaniem door de raad is goedgekeurd op 22 juni.

Tijdens zijn zitting van 1 maart heeft de gemeenteraad zijn transparantiemechanisme versterkt door de:

Motion relative à la transparence des mandats publics et des rémunérations y afférent

Hier kan U raadplegen:

1. Jaarverslagen (2016, 2017 en 2018) van het gemeentebestuur van Sint-Gillis Conform de ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen
Presentiegeld betaald in 2016 aan de Gemeenteraadsleden (belastbaar bedrag)

Presentiegeld betaald in 2016 aan de Gemeenteraadsleden:

 

Bezoldiging* – Belastbaar bedrag

Picqué Charles 61.173,12 EUR (**)
Marcus Cathy 52.515,84 EUR
Debouverie Patrick 58.202,26 EUR
Luyckx Carlo 58.202,26 EUR
Ahruil Saïd 56.502,21 EUR
Stevens Willem 52.515,84 EUR
Van Campenhout Thierry 54.262,08 EUR
Hutchinson Alain 56.502,21 EUR
Nekhoul Yasmina 58.202,26 EUR

 

* Bedrag bepaald door de artikel 19 § 1 van het Nieuwe Gemeentewet (BM 3/9/1988, err. 8/6/1990)
** Bedrag beperkt in het kader van het loonplafond vastgelegd op 150% van de parlementaire vergoeding.

2bis. Voordelen van alle aard

Burgemeeter: 1 wagen (de burgemeester heeft in 2016 een voordeel van aard van 2.143,68 EUR betaald)

3. Representatiekosten betaald in 2016 aan de leden van het Schepencollege

Bourgmestre: 814,20 EUR

4. Lijst van reizen van de leden van het Schepencollege, in het kader van hun functies

Dhr. Luyckx : missie naar Likasi, Congo, van 11 tot 15 april 2016 en van 3 tot 12 oktober 2016, in het kader van de intergemeentelijke samenwerking tussen Sint-Gillis en de Stad Likasi. De kosten voor deze missie werden volledig gedragen door de federale overheid.

Mvr. Nekhoul : missie naar Berkane, Marokko, van 6 tot 15 april 2016 en van 9 tot 17 december 2016, in het kader van de intergemeentelijke samenwerking tussen Sint-Gillis en de Stad Berkane. De kosten voor deze missie werden volledig gedragen door de federale overheid.

Dhr. Ahruil : missie naar Berkane, Marokko, van 6 tot 13 april 2016 en van 9 tot 17 december 2016, in het kader van de intergemeentelijke samenwerking tussen Sint-Gillis en de Stad Berkane. De kosten voor deze missie werden volledig gedragen door de federale overheid.

5. Prestatiegeld betaald in 2016 aan de leden van het Schepencollege (belastbaar bedrag)

Prestatiegeld in 2016:

  Prestatiegeld
(*) (**)
François Catherine 2.092,30 EUR
Henderick Vincent 2.187,40 EUR
Novalet-Van Vooren Maria Magdalena 1.806,98 EUR
Maron Alain 1.806,99 EUR
Spinette Jean 2.282,52 EUR
Assila Hassan 1.902,09 EUR
d’Udekem d’Akoz Rodolphe 1.997,20 EUR
Videgain Santiago Victoria 2.187,41 EUR
Bauwens Yvan 2.092,31 EUR
de Vigneral Victoria 1.997,20 EUR
Amrani Myriem 1.331,47 EUR
Rupio Pedro 1.521,67 EUR
Mansouri Khalid 2.092,30 EUR
Morenville Catherine 2.187,41 EUR
de Radiguès Barbara 1.711,88 EUR
Lauwers Eva 1.046,15 EUR
Lagrou Klaas 2.187,41 EUR
Bailly Elsa 475,52 EUR
El Ghabri Mohssin 1.236,36 EUR
Soil Christophe 2.377,62 EUR
Gueu Touna Bernard 2.377,62 EUR
Libouton Michel 3.560,77 EUR
Ouirini Hassan 2.092,31 EUR
Morin Anne 1.236,36 EUR
Albishari Aziz 0,00 EUR
Maglis Vagelinna 2.282,52 EUR
Gailly Véronique 475,52 EUR

 

(*) Zijnde 97,00 EUR bruto (59,13 EUR bruto niet-geïndexeerd) per zitting van de Raad en werkgroep, waarbij deze bedragen betrekking hebben op de in 2016 aan de gemeenteraadsleden betaalde bezoldiging.
(**) De gemeenteraadsleden beschikken bovendien over een jaarlijkse vrijkaart die rechtstreeks door de MIVB wordt uitgereikt en waarvoor ze 5 EUR betalen.

6. Vergoede en niet-vergoede mandaten van raadsleden en van leden van het college van burgemeester en schepenen, uitgevoerd in verenigingen, organisaties en intercommunales wegens het statuut van raadslid – Jaar 2016

Vergoede en niet-vergoede mandaten

  VZW – Organisatie – Intercommunale Totaal jaarlijks bruto bedrag
Burgemeester en schepenen
Picqué Charles asbl Musée Horta 0
asbl Ecole Intercommunale et Régionale de Police 0
asbl Ecole des jeunes de la RUSG 0
asbl Transit 0
Marcus Cathy Vivaqua 56.546,64 EUR
Hydrobru 3.235,00 EUR
Hydralis 5.628,00 EUR
Cremabru 1.429,44 EUR
asbl Ensemble p@ur 1060! 0
ass. CPAS Interhospitalière Régionale des Infrastructures de soins 0
asbl Soutien à l’Union 0
asbl Ecole Intercommunale et Régionale de Police 0
asbl Saint-Gilles Sport 0
Patrick Debouverie Sibelga / Interfin (administrateur-membre du comité de gestion SIBELGA et du Bureau Interfin) 28.296,60 EUR
Sibelga / Interfin: Président Interfin Pas d’indemnité spécifique à la fonction ni avantage en nature
Représentation Sibelga / Interfin: vice-président fédéral d’Intermixt (rémunération supprimée au 1/1/2017) 24.374,96 EUR
asbl Centre d’entreprises de Saint-Gilles (Président) 0
asbl Entreprendre à Saint-Gilles (Président) 0
asbl Village Finances (Président) 0
asbl Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Gilles (administrateur) 0
asbl Agence locale pour l’Emploi de Saint-Gilles (administrateur) 0
Luyckx Carlo Intercommunale d’inhumation 175,00 EUR
asbl Centre culturel Jacques Franck 0
asbl Ensemble p@ur 1060! 0
Ahruil Saïd RDE 3.000,00 EUR
asbl Maison des enfants 0
asbl Mission locale pour l’emploi de Saint-Gilles 0
Vivaqua 0
Stevens Willem Conseil de police de la zone Midi 160,00 EUR
Brulabo 0
asbl Saint-Gilles Sport 0
Thierry Van Campenhout Port de Bruxelles 199,36 EUR
Brutélé 8.000,80 EUR
asbl Ensemble p@ur 1060! 0
asbl Mission locale pour l’emploi de Saint-Gilles 0
asbl Mission locale pour l’emploi de Forest 0
asbl Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Gilles 0
asbl Agence Locale pour l’Emploi de Saint-Gilles 0
asbl Agence de développement territorial 0
asbl Musée Horta 0
asbl Village Finance 0
Hutchinson Alain asbl Maison des enfants 0
asbl Musée Horta 0
Nekhoul Yasmina H.I.S – Hôpitaux Iris Sud 66,93 EUR
Brulocalis 221,44 EUR
Vivaqua 3.388,29 EUR
Conseil de police de la zone Midi 320,00 EUR
asbl Maison des Enfants 0
asbl Réseau saint-gillois des minis-crèches 0
Conseillers communaux  
François Catherine Foyer du Sud 12.000,00 EUR
Conseil de police de la zone Midi 400,00 EUR
asbl Centre culturel Jacques Franck 0
Henderick Vincent asbl Musée Horta 0
asbl Soutien à l’Union 0
asbl Ecole des jeunes RUSG 0
Novalet-Van Vooren Maria Magdalena IBE 4.248,96 EUR
Sibelga 1.407,14 EUR
Hydrobru 3.918,60 EUR
asbl Maison des Enfants 0
asbl Musée Horta 0
Spinette Jean IBG – IBE 11.638,40 EUR
Sibelga SCRL – Eandis 1.005,10 EUR
HIS Sud 646,99 EUR
IRIS Faîtière 669,30 EUR
Brulocalis 533,83 EUR
d’Udekem d’Acoz Rodolphe Conseil de police zone Midi 320,00 EUR
IRIS – Inter hospitalière Régionale des Infrastructures de Soins 267,72 EUR
HIS – Hôpitaux Iris Sud 401,58 EUR
ass. CPAS IRIS – Achats 0
asbl Mission locale pour l’emploi de Saint-Gilles 0
asbl Centre culturel Jacques Franck 0
scrl Centre d’entreprises de Saint-Gilles 0
Videgain Santiago Victoria BRUTELE 8.575,54 EUR
Conseil de police zone Midi 640,00 EUR
asbl Musée Horta 0
asbl Saint-Gilles Sport 0
asbl Soutien à l’Union 0
Bauwens Yvan RDE 1.500,00 EUR
Sibelga 201,02 EUR
IBG 201,02 EUR
de Vigneral Victoria Vivaqua 7.700,00 EUR
RDE 1.072,00 EUR
asbl Ensemble p@ur 1060! 0
asbl Saint-Gilles Sport 0
Amrani Myriem asbl Agence Locale pour l’Emploi de Saint-Gilles 0
Rupio Pedro Conseil de police de la zone Midi 320,00 EUR
asbl Ecole des jeunes de la RUSG 0
asbl Soutien à l’Union 0
de Radiguès Barbara Conseil de police de la zone Midi 160,00 EUR
asbl Soutien à l’Union 0
Lagrou Klaas asbl Musée Horta 0
Bailly Elsa asbl Mission Locale pour l’Emploi de Saint-Gilles 0
El Ghabri Mohssin Conseil de police de la zone Midi 80,00 EUR
Soil Christophe asbl Mission Locale pour l’Emploi de Saint-Gilles 0
asbl Agence locale pour l’emploi de Saint-Gilles 0
Libouton Michel Foyer du Sud 630,00 EUR
asbl Ensemble p@ur 1060! 0
El Hassan Ouirini asbl Ensemble p@ur 1060! 0
Morin Anne asbl Maison des Enfants 0
Maglis Vagelinna Intercommunale d’inhumation 350,00
Gailly Véronique asbl Maison des enfants 0

 

(*) Vanaf 1 januari 2018 worden de bezoldigingen van de Brusselse openbare mandatarissen beperkt. Zo zal een lid van de raad van bestuur van een intercommunale maximaal 120 euro bruto ontvangen per vergadering waaraan hij heeft deelgenomen (waarbij hij voor maximaal 20 vergaderingen per jaar een vergoeding kan ontvangen).

Meer informatie vind je op de website van het Belgisch Staatsblad in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Bovenstaande tabel houdt geen rekening met deze nieuwe reglementering aangezien de cijfers die erop betrekking hebben, het jaar 2016 betreffen.

7. Lijst van de associaties door de gemeente gesubsidieerd in 2017
8. Mandaten die opgeoefend worden door gemeentelijke mandatarissen in vzw’s die voor meer dan 50% door gemeentelijke subsidies definancierd worden

Mandaten

Vzw Gemeentemandatarissen
Soutien à l’Union Cathy Marcus (beheerder)
Barbara de Radiguès de Chennevière (beheerder)
Vincent Henderick (beheerder)
Victoria Videgain Santiago (beheerder)
Pedro Rupio (beheerder)
9. Lijst van aanwezigheden van de mandatarissen aan de gemeenteraad van 2013 tot 2017

(Een lage aanwezigheidspercentage kan, behalve abstenteisme, met ziekte-of vervangingsperiode overeenkomen)


10. Lijst van openbare mandaten met de bijbehorende  openbare bezoldiging die door de Gemeenteraadsleden worden uitgeoefend, naast de mandaten die op aanwijzing van de Gemeenteraad en/of uit hoofde van het statuut van gemeentemandataris worden uitgeoefend

11. Lijst van openbare mandaten met de bijbehorende openbare wedde die door de leden van het College worden uitgeoefend naast de mandaten die op aanwijzing van de Gemeenteraad en/of uit hoofde van het statuut van gemeentemandataris worden uitgeoefend