Transparantie

Transparentie

1. Jaarverslagen (2016, 2017 en 2018) van het gemeentebestuur van Sint-Gillis Conform de ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen
(Wordt vertaald)
2. Transparantie mandaten en bezoldigingen – Jaar 2018
4. Gemeentelijke aanwezigheidslijsten
(een geringe aanwezigheid kan te verklaren zijn door absenteïsme maar ook door periodes van vervanging of ziekte)
6. Lijst van door de gemeente gesubsidieerde verenigingen

7. Lijst van de overheidsopdrachten 2018

8. Organigram van het gemeentebestuur