Transparantie

Transparentie

1. Jaarverslagen (2016, 2017 en 2018) van het gemeentebestuur van Sint-Gillis Conform de ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen
(Wordt vertaald)
2. Transparantie mandaten en bezoldigingen – Jaar 2019
4. Gemeentelijke aanwezigheidslijsten
(een geringe aanwezigheid kan te verklaren zijn door absenteïsme maar ook door periodes van vervanging of ziekte)


7. Jaarverslagen van de gemeenteraadsleden die binnen een intercommunale als bestuurder optreden

  • Brulabo – Agnès Vermeiren –  Gemeenteraad van 10 september
  • Sibelga – Jos Raymenants –  Gemeenteraad van 10 september
  • Vivaqua – Cathy Marcus – Gemeenteraad van 29 oktober 2020
  • Intercommunale d’inhumation – Khalid Mansouri – Gemeenteraad van 29 oktober 2020
  • Cremabru – Thierry Van Campenhout – Gemeenteraad van 17 december
  • Brutélé – Mohssin El Ghabri – Gemeenteraad van 17 december

8. Lijst van de overheidsopdrachten 2020

9. Organigram van het gemeentebestuur

10. Administratief algemeen statuut