×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Terug naar nieuws
Verkiezingen van 9 juni 2024
30jan

Op zondag 9 juni 2024 vinden (naast de parlementaire en gewestelijke verkiezingen) de Europese verkiezingen plaats. Als inwoner van een Europees land die in België woont, kan je op basis van de Belgische kieslijsten de volksvertegenwoordigers en afgevaardigden in het Europees Parlement kiezen. Let op: je kan maar één stem uitbrengen: als je beslist je stemrecht in België uit te oefenen, kan je dat voor dergelijke verkiezingen niet meer in de lidstaat waarvan je de nationaliteit hebt. Je inschrijving is geldig voor alle komende Europese verkiezingen, tenzij je besluit je uit te schrijven, wat binnen bepaalde termijnen mogelijk is.

Nieuw dit jaar: jongeren kunnen hun stemrecht voor de Europese verkiezingen uitoefenen vanaf 16 jaar. België wordt zo het vierde land in de Europese Unie (na Malta, Duitsland en Oostenrijk) om dat toe te laten. Ben je op de dag van de verkiezingen minstens 16 jaar, dan kan je je ook als kiezer registreren (voor de andere verkiezingen blijft de wettelijke leeftijd 18 jaar). Op 16-jarige leeftijd blijft het stemrecht, ook voor geregistreerde jongeren, facultatief.

Naast de voorwaarden rond leeftijd en nationaliteit, moet je om Europees te kunnen meestemmen:

  • ingeschreven staan in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente (ten laatste op 1 april 2024)
  • mag je geen stemverbod hebben
  • moet je op de kiezerslijst geregistreerd staan.

Hoe registreren vóór (uiterlijk) 31 maart 2024:  

  • vul het onlineformulier in op www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be/ – DECLAR
  • breng het ingevulde formulier binnen bij het verkiezingsloket in het gemeentehuis (niet doormailen!)
  • stuur het ingevulde formulier per post naar: Gemeentebestuur Sint-Gillis – Dienst Verkiezingszaken – Van Meenenplein 39 – 1060 Brussel.

Sta je ingeschreven en word je als kiezer erkend door het college van burgemeester en schepenen? Je ontvangt een officiële bevestiging van de gemeente. N.B.: Je deelname aan de gemeenteraadverkiezingen impliceert niet automatisch dat je voor de Europese Verkiezingen geregistreerd staat. Het gaat in de praktijk om twee verschillende procedures.

Neem gerust contact op met de Dienst Verkiezingszaken op 02 435 12 95. Meer info over de Europese Verkiezingen: https://elections.europa.eu/nl/.