×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Burgerlijke stand

Buitenlandse akten en vonnissen

Om een buitenlandse akte van de burgerlijke stand en/of een buitenlands vonnis (huwelijksakte, geboorteakte, akte van naamsverandering, echtscheidingsvonnis, …) voor inschrijving in het Rijksregister over te maken, moet je het dossier voor analyse in eerste instantie via e-mail versturen naar volgend adres: Clacteetr.1060@stgilles.brussels. Vervolgens wordt er contact met je opgenomen om een afspraak vast te leggen om de originele documenten live te overleggen.

Voor te leggen documenten

  • Identiteitsbewijs
  • Recente volledige akte (maximaal 1 jaar oud) en/of recent origineel vonnis, desgevallend, gelegaliseerd  -> https://diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten
  • Als het document niet in het Nederlands of Frans is opgesteld, vertaling van het origineel document door een beëdigd vertaler

Bijkomende informatie – Europese echtscheiding:

  • Voor echtscheidingen uitgesproken in de landen van de Europese Unie voor 01/08/2022 moet het attest, zoals voorzien in artikel 39 van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000, worden overlegd. Dit attest wordt afgeleverd door de bevoegde overheid of het bevoegde gerecht van de betrokken Lidstaat.
  • Voor na 1 augustus 2022 ingeleide procedures werd Verordening Brussel II bis vervangen door Verordening (EU) 2019/1111  – Bijlage 8. Vanaf dan moet dan ook dit attest worden overgemaakt.

Dit is geen exhaustieve lijst. Ze varieert naargelang van de situatie van de betrokkenen.

Kostprijs van de procedure

75 €